Load...

Xây dựng một ASEAN gắn kết

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam, Chủ tịch ASCC 2020 chủ trì và điều hành hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Chủ tịch ASCC 2020 chủ trì và điều hành Hội nghị.

Việt Nam với tư cách Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đã nỗ lực để điều hành các hoạt động của Cộng đồng theo những mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. Trong bối cảnh những thay đổi của thế giới và do tác động của đại dịch, xã hội già hóa và tác động của CMCN 4.0, Việt Nam hi vọng Cộng đồng sẽ tiếp tục có những nỗ lực hợp tác liên ngành, liên trụ cột để xây dựng một ASEAN gắn kết, chủ động và thích ứng để đạt được Tầm nhìn ASEAN 2025.

Các Bộ trưởng đã ra Tuyên bố chung và đạt được sự đồng thuận đối với các văn kiện sẽ trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 thông qua về các lĩnh vực thanh niên, lao động và việc làm, xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ, giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ công, môi trường, giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giảm từ 78 xuống 52 kg sau một tháng! Cẩn trọng, 1 thìa sẽ đốt 3 kg mỡ…