Load...

Tuyên truyền khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

VTV.vn – Trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới vẫn sẽ là tuyên truyền cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Bnh vẩy nến biến mất trong 2 ngày với một phương pháp n giản