Load...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Quân đội là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: TTXVN)

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh 450 đại biểu dự đại hội đại diện cho 26 vạn đảng viên trong Đảng bộ Quân đội, với trách nhiệm, trí tuệ sẽ tích cực tham gia đóng góp vào các nội dung chương trình để Đại hội Đảng bộ Quân đội thực sự gương mẫu đi đầu, mẫu mực tạo được niềm tin, khí thế và thành công mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

“Trước diễn biến phức tạp của tình hình, Quân đội luôn luôn vững vàng, kiên định, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân và là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm môi trường “trong ấm, ngoài êm” cho đất nước. Đó là bài học rất quý, cần gìn giữ, phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới. Đặc biệt, trong những nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua cũng như hiện nay, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng là Quân đội của nhân dân, Quân đội trong lòng dân” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Đánh giá, Báo cáo chính trị đã xác định rất đúng, rất trúng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025, đặc biệt là mục tiêu phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh, Đảng bộ Quân đội phải quán triệt yêu cầu Quân đội đặt dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng, do vậy Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Quân đội là lực lượng có tổ chức hết sức chặt chẽ, có kỷ luật, kỷ cương tự giác, nghiêm minh. Đảng bộ Quân đội là Đảng bộ lớn, cán bộ, đảng viên được chọn lọc, đào tạo cơ bản; giáo dục, rèn luyện thường xuyên; có tính đảng, tính chiến đấu rất cao và có uy tín lớn… Đó thực sự vừa là những giá trị cốt lõi, có tính chất nền tảng, vừa là những lợi thế, là động lực rất căn bản để Đảng bộ Quân đội và toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Bà cụ sống lâu nhất Việt Nam tiết lộ về bí quyết sống thọ