Load...

Tổ chức thành công, thiết thực, chu đáo đại hội đảng các cấp

Dấu ấn cấp ủy còn được thể hiện xuyên suốt qua sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội trong quá trình tổ chức Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Thành phố với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và đúng quy định. Nhờ đó, các đại hội diễn ra thành công, đạt kết quả toàn diện, bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là trong điều kiện đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Các đại hội diễn ra nghiêm túc, đúng quy định

Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa được Thành ủy Hà Nội lựa chọn là sự kiện tiêu biểu trong 10 sự kiện của Thủ đô năm 2020.

Là Đảng bộ lớn nhất cả nước, địa bàn bị tác động lớn của đại dịch COVID-19, nhưng với tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị rất cao, Thành ủy Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc, gương mẫu, bài bản Chỉ thị số 35-CT/TW của Trung ương, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn Thành phố, lãnh đạo tổ chức thành công đại hội 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức cơ sở Đảng và 50 đảng bộ cấp trên cơ sở, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố thành công thực chất và trọn vẹn, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 35-CT/TW về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thành ủy Hà Nội đã có Kế hoạch 155-KH/TU về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội;” đồng thời tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của Thành phố, tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn đến các đồng chí Bí thư, Thường trực cấp ủy, Trưởng các ban Đảng của các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Tài liệu gồm văn bản hướng dẫn, là cẩm nang phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp cũng được khẩn trương phát hành.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thành lập 16 đoàn công tác, 16 đoàn kiểm tra để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, Kế hoạch 155-KH/TU tại các Đảng bộ cấp trên cơ sở. Bên cạnh đó, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là tại những đơn vị có vấn đề cần quan tâm, có phát sinh phức tạp…

Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định lựa chọn 3 đơn vị tổ chức đại hội điểm, 17 đơn vị trực tiếp bầu bí thư; tiến hành rút kinh nghiệm ngay khi hoàn thành các đại hội điểm để các địa phương, đơn vị nghiên cứu, học tập.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo rà soát, đánh giá, phân loại và lập danh sách 9 quận, huyện, thị ủy có khó khăn; 30 tổ chức cơ sở đảng cần củng cố và 69 đảng bộ xã, phường, thị trấn có vấn đề cần quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thành công đại hội.

Tính đến cuối tháng 8, Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công rất tốt đẹp và đúng tiến độ đại hội của 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức cơ sở Đảng và 50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Từ ngày 11/10-13/10/2020, Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ TP. Hà Nội được tổ chức (sớm hơn 10 ngày so với dự kiến) thành công.

Qua chỉ đạo, triển khai tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, bước đầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội rút ra một số kinh nghiệm là đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, tập trung chỉ đạo sâu sát, kịp thời trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Chú trọng công tác chỉ đạo đại hội điểm, rút kinh nghiệm, quan tâm các đảng bộ có khó khăn về nhân sự chủ chốt. Đồng thời cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội sát với tình hình đồng thời gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chuẩn bị kỹ lưỡng các dự thảo văn kiện, chương trình đại hội; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân.

Tổ chức thành công, thiết thực, chu đáo đại hội đảng các cấp - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: VGP

Cùng với đó, quá trình chuẩn bị nhân sự trước và trong đại hội phải làm tốt công tác tư tưởng, đánh giá đúng và nắm chắc tình hình cán bộ, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm liên quan đến cán bộ, đảng viên và tình hình liên quan đến địa phương trước đại hội, các bước quy trình nhân sự cấp ủy phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện nghiêm túc; làm tốt công tác chính sách cán bộ, nhất là cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy và chính quyền. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội…

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, trong các văn kiện, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ (2020-2025) đã đưa ra nhiều giải pháp để nhằm tạo chuyển biến căn bản đối với các vấn đề dân sinh bức xúc, trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện chất lượng không khí, quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, y tế, chăm, sóc sức khỏe, an sinh cho người dân…

Ngay sau Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng và ban hành 10 chương trình công tác lớn; Phân công các đồng chí Thường trực Thành ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo 10 chương trình. Ngoài 10 chương trình công tác, căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn, Thành ủy Hà Nội sẽ có thêm các chương trình công tác, nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kế hoạch, đề án theo từng lĩnh vực, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, cấp bách, đột phá, khâu yếu, việc khó để triển khai thực hiện.

Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Thành phố tiếp tục quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe, an sinh, phúc lợi cho người dân; vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường; ưu tiên đầu tư công nghệ cao để đốt rác phát điện; tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập người dân…

Hoàn thành ngay việc phân công nhiệm vụ nhân sự sau đại hội

Có thể khẳng định, góp phần quan trọng vào kết quả 100% đảng bộ cấp cơ sở và đảng bộ cấp trên cơ sở của TP. Hà Nội tổ chức thành công đại hội chính là việc gắn thực hiện với Nghị quyết 15-NQ/TU, Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy. Theo Phó bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng, Nghị quyết 15 đã trở thành một “liều thuốc quý” giúp thay đổi nhận thức và phương pháp giải quyết các vụ việc phức tạp hoặc tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, củng cố các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) yếu kém hoặc còn những mặt hạn chế, tồn tại.

Nhìn lại bối cảnh Nghị quyết 15 ra đời, có thể thấy chính năng lực, sức chiến đấu hạn chế, thiếu vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên dẫn đến những vụ việc phức tạp hoặc tiềm ẩn diễn biến phức tạp nếu không được kịp thời khắc phục. Trước thực tế này, Thành ủy Hà Nội đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại của các cấp ủy, tổ chức đảng, từ đó đề ra các giải pháp quyết liệt để “gia cố” những “địa chỉ” yếu kém bằng nghị quyết chuyên đề với những giải pháp quyết liệt, sát thực tiễn…

Việc triển khai Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy Hà Nội không chỉ giúp Thành ủy Hà Nội rà soát, củng cố vững chắc các TCCSĐ yếu kém mà còn góp phần tích cực vào việc giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp từ cơ sở, qua đó góp phần hết sức quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực vào thành quả phát triển chung của Thành phố.

Tại hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/ của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” được tổ chức mới đây, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, để có được thành công toàn diện trong thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW vừa qua, trước hết là được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tiếp đến, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức tốt việc chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Cùng với đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, chủ động của thường trực cấp ủy các cấp, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.

Đồng chí Vương Đình Huệ cho rằng, có được kết quả đó là do công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp từ Đảng bộ Thành phố tới cơ sở được tiến hành chu đáo, bài bản, đúng quy định trong tất cả các khâu từ chuẩn bị văn kiện đại hội, đề án nhân sự cấp ủy, công tác thông tin tuyên truyền, công tác hậu cần…Và sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy đối với những tổ chức Đảng có vấn đề, mất đoàn kết, không vì tiến độ mà vội vàng, không bảo đảm chất lượng đại hội.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, những kết quả vừa qua mới chỉ là bước đầu, Đại hội chỉ thực sự thành công rực rỡ khi các cấp ủy và toàn Đảng nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết cả nhiệm kỳ đã đề ra. Do đó, thời gian tới, các cấp ủy phải hoàn thành ngay việc phân công nhiệm vụ nhân sự sau đại hội, ưu tiên kiện toàn chức danh cơ quan Đảng, chính quyền.

“Thành ủy đã giao nhiệm vụ cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giám sát, kiểm tra việc này ở tất cả các đảng bộ trực thuộc nhằm bảo đảm việc phân công, phân nhiệm đúng đề án, đúng nguyên tắc và trên tinh thần “thiết diện vô tư”, công khai minh bạch, tuyệt đối không để sai sót”, Bí thư Vương Đình Huệ cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Đau khớp sẽ hết trong 2 giờ khỏi sau 3 ngày nếu làm điều này