Load...

Thường trực Ban Bí thư điều hành ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 14

VTV.vn – Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước vào ngày làm việc thứ ba dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Vượng.

Cách đơn giản để loại bỏ nấm móng tay ngay lập tức