Load...

Rà soát, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng

VTV.vn – Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh.

Đau khớp sẽ hết trong 2 giờ khỏi sau 3 ngày nếu làm điều này