Load...

Phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân trong xây dựng văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Với nguyên tắc “Những nội dung đóng góp hợp lý, có lợi cho đất nước thì phải tiếp thu tối đa”, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đang tiếp tục được hoàn thiện để đảm bảo khi trình ra Đại hội, các dự thảo sẽ là các văn kiện mang đậm “ý Đảng, lòng dân”.

Hàng nghìn ý kiến của các tầng lớp nhân dân gửi tới Đảng qua các hội nghị lấy ý kiến vừa qua đã được nghiên cứu, tổng hợp một cách thận trọng. Quan điểm của Ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý cho dự thảo các văn kiên Đại hội XIII của Đảng là tất cả các ý kiến góp ý đều được trân trọng, tiếp thu tối đa những yếu tố hợp lý.

Trước khi đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã qua 22 lần chỉnh sửa, một sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng.

Với mục tiêu và mong muốn lớn nhất là phát huy được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân trong xây dựng văn kiện, rất nhiều hội nghị, diễn đàn đã được Tiểu ban Văn kiện tổ chức để tập hợp nhiều nhất, đầy đủ nhất ý kiến của các nhà lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học và tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Việc mở rộng dân chủ, lấy ý kiến nhân dân đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội là nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ của nhân dân vào quá trình hoạch định đường lối phát triển cho đất nước, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng là “lấy dân làm gốc”. Và ngược lại, đây cũng chính là các diễn đàn để nhân dân thể hiện tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm của mình đối với Đảng, với đường lối do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Đây là bí kíp giảm cân cho nàng lười, chỉ 17 ngày giảm ngay 7kg