Load...

Ông Lê Quốc Phong được giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Ông Lê Quốc Phong sinh ngày 3/5/1978, quê quán Hà Nội.

– Trình độ Thạc sĩ: Thạc sĩ Sinh học, đang là nghiên cứu sinh.

– Lý luận chính trị: Cao cấp.

* Các vị trí từng đảm nhiệm:

– Từ tháng 9/1993 đến tháng 9/1995: Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM.

– Từ tháng 3/1997 đến tháng 11/1999: Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Khoa học tự nhiên (TP.HCM), Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên TP.HCM.

– Từ tháng 11/2002 đến tháng 12/2004: Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên TP.HCM, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị trường Đại học Khoa học Tư nhiên TP.HCM (từ tháng 4/2003), Bí thư Chi bộ Sinh viên, Ủy viên BCH Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM, Ủy viên BCH Thành Đoàn TP.HCM.

– Từ tháng 1/2005 đến tháng 9/2007: Ủy viên Ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM, Phó Trưởng ban Đại học chuyên nghiệp Thành đoàn, Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM, Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Quốc gia TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM.

– Từ tháng 9/2007 đến tháng 4/2009: Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM.

– Tháng 2/2009, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

– Từ tháng 4/2009 đến năm 2012: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn TP.HCM; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM.

– Tháng 7/2013: Thành ủy viên TP.HCM.

– Tháng 3/2013: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII; Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM.

– Tháng 12/2013, được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X; được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2013 – 2018.

– Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

– Ngày 21/4/2016, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn; đồng thời là Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trung ương Đoàn.

– Ngày 12/12/2017, ông tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

– Năm 2018, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII.

– Đến tháng 8/2020, ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Bà cụ sống lâu nhất Việt Nam tiết lộ về bí quyết sống thọ