Load...

Người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội XIII

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng sau khi được công bố để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đã dành được sự quan tâm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Góp ý vào chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, nhiều kiều bào đã ghi nhận và đồng thuận cao với đánh giá của dự thảo về kết quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đánh giá cao trong nhiệm kỳ qua Đảng Nhà nước đã có nhiều chủ trương tạo thuận lợi cho đồng bào hướng về Tổ quốc, nhiều ý kiến đề nghị Đảng cần quan tâm hơn nữa đến việc đơn giản hoá các thủ tục hành chính như cư trú đi lại, đơn giản hóa các loại giấy tờ để đẩy mạnh thu hút kiều bào về nước góp phần phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

Trong dự thảo, mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 là khát vọng lớn của đất nước. Vì thế, nhiều ý kiến đề nghị mọi nguồn lực cần được huy động tối đa để giải quyết bài toán tăng năng suất lao động, đổi mới sáng tạo, hay phát triển gắn với bảo vệ môi trường. Một số ý kiến cũng cho rằng Đảng cần có chủ trương quảng bá hình ảnh Việt Nam rộng rãi hơn để gắn kết và khợi dậy khát vọng đóng góp cho đất nước trong kiều bào

Góp ý vào dự thảo các văn kiện, nhiều ý kiến cũng cho rằng chủ trương xây dựng đất nước Việt Nam ngày một phồn vinh hạnh phúc sẽ là nguồn cảm hứng khơi dậy tình yêu quê hương đất nước trong những Việt kiều. Đây sẽ là động lực để bà con tiếp tục dấn thân đem tài sức đóng góp chung cho sự phát triển của nước nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cách đơn giản để loại bỏ nấm móng tay ngay lập tức