Load...

Lựa chọn lãnh đạo trẻ có đức, có tài – Tiền đề cho giai đoạn phát triển mới của đất nước

Đánh giá bước đầu cho thấy, các đại hội đã diễn ra thành công, bám sát sự lãnh đạo, quy định của Trung ương. Công tác chỉ đạo, điều hành đại hội nghiêm túc, chặt chẽ.

Mặc dù diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, mưa lũ, thiên tai gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh miền Trung, bằng quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này, các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đã được tổ chức theo đúng tiến độ đề ra, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả, trang trọng mà tiết kiệm. Công tác chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu, kỹ lưỡng, tham khảo ý kiến nhiều cơ quan, Bộ, ngành, các nhà khoa học và xin ý kiến nhân dân rộng rãi. Không khí thảo luận ở nhiều đại hội sôi nổi, thẳng thắn, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên.

Công tác nhân sự nhìn chung đã được các cấp ủy trực thuộc Trung ương chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc, cơ bản đảm bảo dân chủ, công khai khách quan, minh bạch nên đã nhận được sự thống nhất cao. Một trong những kết quả nổi bật là chất lượng cấp ủy đã được chú trọng. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy ở nhiều nơi đạt, vượt mục tiêu đề ra.tTình độ cấp ủy viên cao hơn nhiệm kỳ trước.

Lựa chọn lãnh đạo trẻ có đức, có tài - Tiền đề cho giai đoạn phát triển mới của đất nước - Ảnh 1.

Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy ở nhiều nơi đạt, vượt mục tiêu đề ra.

Việc xây dựng cấp ủy cho nhiệm kỳ mới luôn là công việc cực kỳ quan trọng ở mỗi đại hội. Trong những ngày qua, thông tin về các Bí thư, Phó Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ khóa mới đã nhận được sự quan tâm, theo dõi đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một điều đáng chú ý ở nhiệm kỳ này là nhiều nhà lãnh đạo thế hệ 7X, thậm chí là 8X đã được bầu nắm giữ các chức vụ chủ chốt ở các tỉnh, thành trong cả nước. Đó cũng là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Đảng về nhân sự Đại hội XIII cho thời kỳ chuyển giao thế hệ, khi lớp cán bộ sinh ra, được rèn luyện, trưởng thành trong những năm tháng kháng chiến không còn nhiều, còn lại số đông là những cán bộ trưởng thành trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Đến nay có gần 60 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã được tổ chức thành công. Hơn 20 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy mới được bầu thuộc thế hệ 7x, tức là có độ tuổi dưới 50. Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ đánh dấu sự chuyển giao của thế hệ lãnh đạo, từ thế hệ những cán bộ sinh ra, lớn lên và được rèn luyện, thử thách trong những năm tháng kháng chiến sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong hòa bình.

Thành công trong nhân sự cấp ủy tại các đại hội vừa qua là kết quả tích lũy từ đổi mới công tác cán bộ trong suốt nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã rất trăn trở, dày công chuẩn bị theo một quy trình bài bản, chặt chẽ, khoa học và phát huy dân chủ. Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động tham mưu Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, cơ chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Bí quyết lâu đời lúc muốn xóa nếp nhăn, hay bôi lên mặt…