Load...

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự chuẩn bị thành lập Đảng

Hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh bước sang một trang mới khi Người đọc Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê Nin năm 1920.

Luận cương đã chỉ ra con đường giành độc lập, tự do cho dân tộc. Kể từ đây, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tập trung, nỗ lực chuẩn bị về mọi mặt cho việc thành lập một chính đảng như Đảng của Lê Nin ở Việt Nam

Năm 1925, tại căn nhà số 248 – 250 (đường Văn Minh ngày nay), TP Quảng Châu, Trung Quốc, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Đây là tổ chức tập hợp những thanh niên giác ngộ cách mạng – những người sẵn sàng “hy sinh tính mệnh, quyền lợi, tư tưởng để làm cuộc cách mạng dân tộc rồi sau làm cách mệnh thế giới”. Và cũng chính tại đây, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức nhiều lớp huấn luyện chính trị, đào tạo đội ngũ cán bộ làm nòng cốt cho việc tuyên truyền những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin về trong nước.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự chuẩn bị thành lập Đảng - Ảnh 1.

Các bài giảng tại các lớp học này, sau đó được Người tập hợp thành cuốn Đường Kách Mệnh – cuốn cẩm nang cho cách mạng Việt Nam sau này.

Song song với đào tạo, huấn luyện cán bộ, Nguyễn Ái Quốc cũng chủ trương xuất bản sách và báo chí để đưa về Việt Nam, làm phương tiện tuyên truyền và là công cụ đấu tranh cách mạng.

Giai đoạn này, không chỉ viết, Người còn sáng lập báo Thanh niên để truyền truyền bá chủ nghĩa Mác Lê Nin.

Với sự chuẩn bị rất công phu của Nguyễn Ái Quốc, Chủ nghĩa Mác – Lê Nin đã xâm nhập vào Việt Nam, làm chuyển biến phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân từ tự phát, đơn lẻ, sang đấu tranh tự giác, có tổ chức. Và tháng 3/1930, tại Hong Kong (Trung Quốc), Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, với uy tín của mình đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một Đảng duy nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam – bước chuẩn bị đặc biệt quan trọng đưa cách mạng Việt Nam đến với những thắng lợi sau này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Đây là bí kíp giảm cân cho nàng lười, chỉ 17 ngày giảm ngay 7kg