Load...

Hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: VOV)

Hội thảo do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý đã đóng góp ý kiến vào 9 nhóm vấn đề, là các nội dung lớn, những vấn đề mới, phức tạp và những điểm nhấn của dự thảo các văn kiện. Trong đó, có đánh giá tổng thể sự phát triển của đất nước sau 35 năm đổi mới; Điểm nhấn trong xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển với các dấu mốc quan trọng (đến năm 2025, đến năm 2030 và đến năm 2045); Những vấn đề trọng tâm về phát triển kinh tế, việc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế…

Các đại biểu đã khẳng định: Dự thảo văn kiện Đại hội lần này có nhiều điểm mới, xuất phát từ chính đòi hỏi khách quan mà thực tiễn yêu cầu. Trong đó, có những đổi mới về tư tưởng và có cả một hệ quan điểm chỉ đạo mà trước đây không có. Các ý kiến tâm huyết đã góp phần làm sáng rõ thêm những căn cứ khoa học và thực tiễn để kiến nghị hoàn thiện Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Đây là bí kíp giảm cân cho nàng lười, chỉ 17 ngày giảm ngay 7kg