Load...

Hà Nội sẽ giảm hàng nghìn biên chế trong năm 2021

UBND TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục giảm hàng nghìn biên chế công chức, viên chức. Về biên chế công chức, Hà Nội sẽ thực hiện giảm đúng theo số biên chế Bộ Nội vụ giao tại Quyết định số 796/QĐ-BNV ngày 13/10/2020 về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của TP (giảm 115 biên chế công chức, tỷ lệ 1,43% so với năm 2020 và 1,3% so với năm 2015).

Nguyên tắc phân bổ, thực hiện giảm đều tỷ lệ % tinh giản theo số giao của Bộ Nội vụ năm 2021, có điều chỉnh ở một số sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, đề án vị trí việc làm và khối lượng công việc được giao. Cùng với giảm biên chế công chức, Hà Nội cũng sẽ thực hiện giảm hơn 6.000 biên chế viên chức so với năm 2020.

Cụ thể, trong năm 2020, UBND TP Hà Nội báo cáo HĐND TP Hà Nội xem xét về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp như sau: Biên chế hành chính là 9.003 biên chế, trong đó, biên chế công chức: 7.927 biên chế, giảm 115 biên chế so với năm 2020. Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 1.076 chỉ tiêu, giảm 361 chỉ tiêu so với năm 2020. Biên chế sự nghiệp là 135.383 biên chế, trong đó, biên chế viên chức: 116.380 biên chế, giảm 6.385 biên chế so với năm 2020, gồm giảm trừ từ nguồn biên chế dự phòng còn chưa sử dụng: 2.585 biên chế.

Tính đến năm 2020, biên chế do Chính phủ quản lý đã giảm được 334.548 người; so với yêu cầu của Bộ Chính trị, trong năm 2021 còn phải tiếp tục giảm 20.076 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cách đơn giản để loại bỏ nấm móng tay ngay lập tức