Load...

Giữ kỷ luật nghiêm minh trong Đảng

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác này càng được quan tâm đặc biệt, một mặt nhằm giữ nghiêm kỷ cương của Đảng, mặt khác nhằm lựa chọn cán bộ xứng đáng vào cấp uỷ khoá mới. Đây là một đòi hỏi tất yếu trong tiến trình đổi mới, phát triển của đất nước.

Nghiên cứu dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiều cán bộ đảng viên rất tâm đắc với nội dung về công tác cán bộ, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang kiên trì, kiên quyết đấu tranh với những vi phạm của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Những suy nghĩ của người dân là cơ cơ sở nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay đã có trên 100 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật.

Giữ kỷ luật nghiêm minh trong Đảng - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Thật đau xót nhưng không thể không làm, không có cách nào khác. Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”.

Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Theo thông báo này, xét bối cảnh tình hình, nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác, đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Bình ở nhiệm kỳ trước với vai trò nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; căn cứ quy định, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Bình bằng hình thức cảnh cáo.

Quyết định này ở thời điểm này càng khẳng định công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, đúng các quy định của Đảng, quy định của Nhà nước, liên tục, kịp thời theo tinh thần chung làm quyết liệt, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, quy trình đảm bảo công bằng, minh bạch.

Xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm luôn được Đảng ta thực hiện công khai, thận trọng và khách quan. Đồng thời việc tiến hành kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật những cán bộ, Đảng viên vi phạm là một công tác thường xuyên, liên tục và là một hoạt động bình thường của Đảng. Việc xử lý, xác minh đơn thư, phản ánh cũng là một nguyên tắc của công tác kiểm tra đảng

Nhắc đến kỷ luật cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Thật đau xót nhưng không thể không làm, không có cách nào khác. Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cách đơn giản để loại bỏ nấm móng tay ngay lập tức