Load...

Giảm chi thường xuyên lên tới cả trăm tỷ sau khi sắp xếp lại bộ máy ngành tài chính

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã đạt được nhiều kết quả.

Giữa năm ngoái, Chi cục Thuế huyện Đồng Hỷ và Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) đã sáp nhập thành một, lấy tên gọi là Chi cục Thuế khu vực Đồng Hỷ – Võ Nhai. Sau sáp nhập đã giảm từ 2 Chi Cục trưởng xuống còn 1. Đội thuế cũng giảm từ 11 xuống còn 5. Sau sáp nhập, dù có thay đổi về bộ máy con người, nhưng mọi hoạt động vẫn đảm bảo.

Thuế chỉ là một lĩnh vực tiêu biểu ngành tài chính thực hiện tinh giảm. Chỉ riêng trong năm 2020, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cắt giảm 276 đầu mối. Đơn cử như Tổng cục Thuế giảm được 85 Chi cục Thuế, 185 tổ/đội thuế; Kho bạc Nhà nước giảm, sáp nhập 6 Kho bạc Nhà nước cấp huyện với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

Tính từ tháng 6/2017 đến nay, Bộ đã rà soát, sắp xếp bộ máy, cắt giảm được trên 4.300 đầu mối hành chính và giảm 8,7% chỉ tiêu biên chế công chức hành chính cùng 9 đơn vị sự nghiệp công lập. Việc sắp xếp cơ bản diễn ra thuận lợi vì cách làm hiệu quả, sáng tạo.

Tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành hính giai đoạn 2011 – 2020 của Bộ Tài chính giúp giảm chi thường xuyên hàng năm lên tới cả trăm tỷ. Nhưng điều được doanh nghiệp, người dân đánh giá cao hơn cả chính là giảm các tầng nấc trung gian, thanh lọc bộ máy, gắn cải cách bộ máy với cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật của ngành tài chính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Lấy (1) Cup này (Trước khi đi ngủ) và loại bỏ mỡ bụng của bạn!