Load...

Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII – sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Trước khi trình ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đã được Đảng tập trung xây dựng rất công phu, kỹ lưỡng, bài bản và khoa học. Đồng thời, các diễn đàn đã được tổ chức để lắng ý kiến góp ý của những tầng lớp nhân dân. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

24 hội nghị lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân cho dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được tổ chức trong 20 ngày. Trước khi đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, dự thảo văn kiện đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng ngay từ khi Hội nghị Trung ương 8 khóa XII thành lập các tiểu ban và đã qua 22 lần chỉnh sửa trước khi xin ý kiến nhân dân. Mục tiêu và mong muốn lớn nhất của Đảng trong xây dựng văn kiện là phát huy được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Tại buổi họp báo trước Đại hội XIII diễn ra vào chiều 22/1, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, cơ quan có trách nhiệm đã thu thập được 1.400 góp ý cho các văn kiện đại hội của đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân cả nước, trong đó có 80 báo cáo kiến nghị rất bài bản.

Văn kiện chính là “linh hồn” của Đại hội. Việc Đảng quan tâm, xem xét, tiếp thu đối đa những yếu tố hợp lý của nhân dân cho dự thảo văn kiện thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng là “lấy dân làm gốc”, mọi chính sách phát triển đều “vì nhân dân”. Đây cũng là thực tế tổng kết xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Đàn ông xem ngay cách làm tình lâu gấp 6 lần bằng mẹo 2 phút này