Load...

Đối diện tháng 9: Ngăn chặn âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang (20h10, VTV1)

Càng đến gần thời điểm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại càng gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá, thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên nhiều lĩnh vực. Một trong những thủ đoạn tuy không mới nhưng rất thâm độc, đó là chiêu bài đòi “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”. Bằng nhiều hình thức ngày càng tinh vi, dã tâm của chúng là nhằm phủ định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng lượng vũ trang, làm cho lực lượng vũ trang không còn là công cụ bạo lực sắc bén, không còn là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước ta.

Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, lại càng không thể bóp méo, đó là: Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam ra đời, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành từ cuộc cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của các lực lượng vũ trang. Những chiến công, truyền thống anh hùng rất vẻ vang trong gần 80 năm qua là minh chứng rõ nét nhất, thuyết phục nhất cho điều tất yếu khách quan này.

Đối diện tháng 9: Ngăn chặn âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang (20h10, VTV1) - Ảnh 1.

Trung với Đảng, hiếu với dân là những điều Bác Hồ đã căn dặn Quân đội nhân dân Việt Nam. Bác cũng căn dặn lực lượng Công an nhân dân: “Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép”.

Gần 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, Quân đội và Công an luôn là lực lượng trung thành với Đảng, đất nước, hết lòng phục vụ nhân dân. Lực lượng vũ trang của Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu thực sự đem lại niềm tin đối với Đảng với dân. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là âm mưu đen tối, xảo quyệt nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.

Làm thế nào để ngăn chặn âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang? Mục đích của các thế lực thù địch khi kêu gọi Việt Nam phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là gì? Nếu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang sẽ dẫn đến điều gì? Lực lượng vũ trang phải làm gì để xứng đáng với trọng trách của mình trong thời điểm hiện nay?

Cùng đón xem Đối diện tháng 9 chủ đề “Ngăn chặn âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang” vào 20h10 hôm nay, 30/9, trên kênh VTV1 để có câu trả lời!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cách đơn giản để loại bỏ nấm móng tay ngay lập tức