Load...

Đề cao trách nhiệm trong hiệp thương và giám sát bầu cử

Quang cảnh tại hội nghị. (Ảnh: Báo điện tử Quân đội nhân dân)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị công tác chuẩn bị bầu cử của Mặt trận các cấp phải được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có sự phân công rõ ràng, chặt chẽ, theo đúng các quy định, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, quy định của pháp luật. Thể hiện rõ trách nhiệm của Mặt trận trong việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và tham gia giám sát việc bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giúp cử tri nắm vững và thực hiện đúng những nội dung chủ yếu của công tác bầu cử để từ đó, mỗi cử tri có thể đề cao trách nhiệm và phát huy quyền làm chủ trong lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cách đơn giản để loại bỏ nấm móng tay ngay lập tức