Load...

Đẩy mạnh tuyên truyền Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Các phóng viên được thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện, những vấn đề lớn, trọng tâm, bao quát, những đánh giá đầy đủ, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, các cơ quan báo chí tuyên truyền đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng Đại hội XIII của Đảng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc phản ánh những ý kiến các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện cần sinh động, thiết thực.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng lưu ý công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Việc tuyên truyền thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Làm thế nào để làm sáng da vùng kín tại nhà?