Load...

Đại hội XIII: Tin tưởng về những quyết sách đột phá thúc đẩy sự phát triển

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng chủ trương khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đánh giá cao mục tiêu này, lãnh đạo nhiều địa phương khẳng định sẽ quyết tâm hành động để biến mục tiêu khát vọng phát triển của Đại hội lần này thành hiện thực.

Đại hội XIII: Tin tưởng về những quyết sách đột phá thúc đẩy sự phát triển - Ảnh 1.

TP Hồ Chí Minh đóng góp đến 22% GDP cùng 27% thu ngân sách của cả nước

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững vai trò là đầu tàu kinh tế, đóng góp đến 22% GDP cùng 27% thu ngân sách của cả nước.

Tương tự, Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước cũng đã đóng góp trên 16% GDP, gần 19% thu ngân sách của cả nước.

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm lớn về kinh tế và giao thương quốc tế, là động lực phát triển của cả nước.

Trên cơ sở đánh giá các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng mục tiêu được đề ra trong dự văn kiện trình Đại hội XIII, lãnh đạo hai thành phố khẳng định quyết tâm hành động để biến mục tiêu trên sớm thành hiện thực.

Lãnh đạo hai thành phố cũng bày tỏ tin tưởng: những quyết sách được Đại hội lần thứ XIII thông qua, sẽ các định hướng để các địa phương phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra, góp phần đưa đất nước tiếp tục phát triển, khẳng định uy tín, vai trò, vị thế trên trường quốc tế.

Và trong những ngày này, một không khí hồ hởi, kỳ vọng vào Đại hội XIII lan tỏa trong cả nước. Hướng về Đại hội, nhân dân cả nước đều bày tỏ tin tưởng đại hội lần này sẽ đề ra được đường lối đột phá thúc đẩy sự phát triển, sớm hiện thực hóa những mục tiêu trở thành một nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cách đơn giản để loại bỏ nấm móng tay ngay lập tức