Load...

Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp

Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư pháp tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 5 ngành Tư pháp. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị ngành Tư pháp sáng tạo hơn nữa trong tổ chức các phong trào thi đua, tiếp tục tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế.

Trong 75 năm qua, ngành Tư pháp đã tích cực tham mưu trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Chất lượng công tác thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Trong nhiệm kỳ này, Bộ Tư pháp đã phối hợp tham mưu giúp Chính phủ trình Quốc hội ban hành 65 luật, qua đó góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và thiết lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thông thoáng hơn.

Đồng tình với những định hướng phong trào thi đua yêu nước được đề ra cho thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Tư pháp tích cực tham mưu để ban hành Nghị quyết về Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 2 nội dung rất quan trọng về cải cách tư pháp và Chiến lược pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị ngành Tư pháp tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, thể chế quản lý các lĩnh vực và hoạt động của ngành Tư pháp, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác thi đua, gắn công tác khen thưởng.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho ngành tư pháp vì đã có những thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cách đơn giản để loại bỏ nấm móng tay ngay lập tức