Load...

Công tác cán bộ thực sự là công việc “then chốt của then chốt”

“Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” là một trong những nhiệm vụ trong tâm được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đặt ra. Cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua, tất cả các khâu và các quy trình của công tác cán bộ đều được đổi mới.

Chấn chỉnh những bất cập trong công tác cán bộ

Cụ thể hóa chủ trương này, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ta đề ra nhiều chủ trương giải pháp đổi mới toàn diện công tác cán bộ. Đi cùng với đó là một loạt các nghị quyết, quy định, quy chế được ban hành nhằm chấn chỉnh những bất cập cũng như đổi mới mạnh mẽ các khâu trong công tác cán bộ.

Công tác cán bộ thực sự là công việc then chốt của then chốt - Ảnh 1.

Tháng 3/2016, 2 tháng sau Đại hội XII của Đảng, tại hội nghị đầu tiên của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới, người đứng đầu của Đảng đã day dứt đặt câu hỏi về vấn đề chạy chức, chạy quyền – một trong những vấn nạn nhức nhối nhất, bức xúc nhất của xã hội. Dư luận bất bình trước tình trạng bổ nhiệm cán bộ thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, sai quy trình, quy định.

Để ngăn chặn tình trạng này, một đợt rà soát công tác cán bộ trong toàn quốc đã được triển khai. Những cán bộ vi phạm, bổ nhiệm người thân, người nhà đều đã bị kỷ luật. Hàng nghìn trường hợp bổ nhiệm không đúng quy định đã được thu hồi.

Để ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền, trong nhiệm kỳ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã chỉ đạo từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ. Trong đó, Quy định 205 về “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền” được dư luận hoan nghênh, hưởng ứng.

Công tác cán bộ thực sự là công việc then chốt của then chốt - Ảnh 2.

Với quy định này, lần đầu tiên, những hành vi chạy chức, chạy quyền và bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền được chỉ rõ và đề ra các biện pháp khắc phục.

Cũng trong nhiệm kỳ, để khắc phục tình trạng “chạy quy hoạch”, “chạy luân chuyển”, Bộ Chính trị ban hành Quy định 98. Theo đó, các cán bộ được điều động, luân chuyển vẫn giữ chức vụ tương đương.

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ

Trong nhiệm kỳ, những việc mới, việc khó trong công tác cán bộ đã được Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả với một loạt giải pháp đồng bộ, tổng thể, toàn diện. Đơn cử như khâu khó nhất và cũng là khâu yếu nhất lâu nay là đánh giá cán bộ cũng có những chuyển biến tích cực.

Tại các đơn vị trực thuộc Thành ủy Hà Nội, việc đánh giá cán bộ được tiến hành hàng tháng trên hệ thống phần mềm online với những nhóm tiêu chí rất cụ thể. Đánh giá cán bộ ở đây được thực hiện trên nguyên tắc cấp nào trực tiếp lãnh đạo, giao việc thì cấp đó trực tiếp nhận xét, đánh giá.

Còn tại Hà Tĩnh, để có thêm căn cứ cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới, Ban Thường vụ cấp ủy đã tiến hành chấm điểm cho ủy viên Ban chấp hành với 4 mức sắp xếp là cao hơn – ổn định – thay đổi vị trí hoặc từ chức. Ngược lại, Ban chấp hành thực hiện chấm điểm cho từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ. Việc chấm điểm được tiến hành trước khi các cấp ủy tiến hành quy trình nhân sự 5 bước chuẩn bị cho đại hội.

Công tác cán bộ thực sự là công việc then chốt của then chốt - Ảnh 3.

Quy trình nhân sự 5 bước chuẩn bị cho đại hội.

Công tác cán bộ đã và đang có những đổi mới mạnh mẽ theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch. Đặc biệt, để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, việc lựa chọn nhân sự cả tái cử và nhân sự lần đầu giới thiệu tham gia vào cấp ủy khóa mới đều phải trải qua quy trình 5 bước chặt chẽ, khách quan, khoa học.

Với quy trình 3 bước trước đây, Ban Thường vụ quyết định chốt danh sách nhân sự giới thiệu ra Đại hội theo quy trình 5 bước, quyết định danh sách là Ban Chấp hành.

Thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp vừa qua cho thấy, những đổi mới trong công tác cán bộ đã giúp cho việc sàng lọc nhân sự kỹ càng hơn, chọn người đúng hơn, trúng hơn.

Lúc này, Đại hội XIII của Đảng đang cận kề. Những công việc cuối cùng trong chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đang được tiến hành. Thành công tại Đại hội các cấp vừa qua đang tạo niềm tin cho thành công của Đại hội sắp tới.

Có thể nói, trong nhiệm kỳ, tất cả các khâu và các quy trình của công tác cán bộ đều được đổi mới. Công tác cán bộ được quan tâm một cách xứng tầm, thực sự là công việc “then chốt của then chốt”. Điều này chắc chắn sẽ giúp cho các cấp ủy nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo để phát huy tốt hơn vai trò của mình trong nhiệm kỳ mới, xứng đáng hơn với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Đàn ông xem ngay cách làm tình lâu gấp 6 lần bằng mẹo 2 phút này