Load...

Chọn người uy tín trong Đảng, tín nhiệm trong dân, tránh khoảng mờ nhân sự

Nêu cao trách nhiệm, hoàn thành tốt trọng trách trước Đảng, trước nhân dân và đất nước

Tuần qua, một sự kiện quan trọng đã diễn ra: Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa 12. Sau 5 ngày làm việc, Trung ương đã hoàn thành 3 nội dung lớn, là đánh giá tình hình kinh tế xã hội trong năm 2020 và phương hướng cho năm 2021, tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, và chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 13.

Cùng với đăng tải toàn văn các bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các tờ báo cũng đã có nhiều bài bình luận về ý nghĩa của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần này và về những vấn đề được đưa ra thảo luận.

Chọn người uy tín trong Đảng, tín nhiệm trong dân, tránh khoảng mờ nhân sự - Ảnh 1.

Báo Nhân dân nhấn mạnh chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đó là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững, phát triển văn hóa – xã hội, xây dựng con người. Kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt là thực hành tiết kiệm, lành mạnh hóa và bảo đảm cân đối thu – chi ngân sách nhà nước, kiểm soát nợ xấu, bảo đảm an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Tờ Quân đội nhân dân thì nhấn mạnh các mục tiêu cụ thể được xác định trong dự thảo các văn kiện, đó là đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

Chọn người uy tín trong Đảng, tín nhiệm trong dân, tránh khoảng mờ nhân sự - Ảnh 2.

Như thường lệ, nội dung được báo chí quan tâm nhất tại Hội nghị lần này là công tác nhân sự. Có tờ báo gọi đây là công việc hệ trọng của hệ trọng, bởi đường hướng dù tốt bao nhiêu mà những người chỉ đạo, thực hiện không tốt thì cũng chẳng thể nào mà thành công được. Nhiều tờ báo nhấn mạnh tới tầm quan trọng của phẩm chất và năng lực cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

Báo Lao động bình luận, đảm bảo cơ cấu là quan trọng nhưng năng lực, phẩm chất, uy tín của cán bộ mới là những yếu tố quyết định. Việc lựa chọn cán bộ đều phải vì lợi ích chung, vì lợi ích của nhân dân, của đất nước chứ không phải chỉ đại diện cho một nhóm nhỏ người nào.

Bình luận về công tác cán bộ trên tờ Tiền Phong, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc – nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nhận định, đã là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, trước tiên phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Do vậy, cần kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, vì chủ nghĩa cá nhân rất dễ nảy sinh tiêu cực, không thể toàn tâm, toàn ý phục vụ cho sự nghiệp chung của Cách mạng, của đất nước, dân tộc.

Chọn người uy tín trong Đảng, tín nhiệm trong dân, tránh khoảng mờ nhân sự - Ảnh 3.

Nhiều ý kiến cho rằng những trường hợp vận động ngầm, tạo uy tín giả để có được phiếu bầu là hiện tượng đã từng xuất hiện trong thời gian qua và nay phải bài trừ. Theo đó, cần kiên quyết không đưa vào bộ máy những người cơ hội, cục bộ, lợi ích cá nhân, thậm chí là cần phát hiện, xử lý kiên quyết, không những không đưa vào Ban Chấp hành mà cần xử lý đích đáng, kịp thời.

Trong một bài viết mang đầy tính cảnh báo trên tờ Nông thôn ngày nay, tác giả đã nhắc lại một số vụ việc từ đó cho thấy, việc xử lý cán bộ có dấu hiệu bao che, không nghiêm khắc, giải quyết không thấu đáo đơn thư tố cáo của dân, dẫn đến những cán bộ có sai phạm nghiêm trọng vẫn trúng vào Ban Chấp hành Trung ương, tiếp tục thăng chức và để lại hậu quả nặng nề đối với công tác cán bộ, ảnh hưởng tới uy tín của Đảng.

Phải lắng nghe dân và tập trung dân chủ

Chọn người uy tín trong Đảng, tín nhiệm trong dân, tránh khoảng mờ nhân sự - Ảnh 4.

Dân chủ, khách quan, công tâm là điều mà cán bộ, đảng viên và nhân dân mong chờ khi Trung ương chuẩn bị công tác nhân sự tại Hội nghị lần này.

Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, khẳng định, Ban Chấp hành Trung ương đang cân nhắc kỹ lưỡng, trách nhiệm với sự chuẩn bị của Bộ Chính trị về nhân sự, qua đó bầu được những cán bộ xứng đáng, đã cho thấy sự cẩn trọng với công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên tờ Sài Gòn giải phóng cho rằng, Đảng ta đã có “liều thuốc chính” là Nghị quyết Trung ương 4 trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng các quy định khác như vấn đề nêu gương, vai trò của người đứng đầu.

Ông tin tưởng, việc siết kỷ cương để chọn được người hiền tài là việc làm vô cùng quan trọng, mang lại lợi ích cho dân, cho nước, góp phần khẳng định Đảng ta là một Đảng khoa học, cách mạng, xứng đáng ở vị trí của Đảng cầm quyền với bản chất tốt đẹp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nguyên nhân không ngờ dẫn đến thâm đen nhũ hoa, vùng kín