Load...

90 năm từ Hội Phản đế đồng minh đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay

Cách đây tròn 90 năm, ngày 18/11/1930, Trung ương Thường vụ Ðảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay).

Giữa lúc cao trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo mà đỉnh cao là Xô-viết Nghệ Tĩnh diễn ra sôi nổi và rầm rộ, ngày 18/11/1930 Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh – hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Kể từ khi ra đời đến nay, dù có những hình thức và tên gọi khác nhau nhưng với nguyên tắc lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, Mặt trận đã góp phần quan trọng tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước.

90 năm từ Hội Phản đế đồng minh đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12 đến 14/5/1983. Ảnh: TTXVN

Mặt trận dân tộc thống nhất ra đời không phải là một sự ngẫu nhiên mà là kết quả tất yếu của những điều kiện lịch sử, kinh tế, xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu bức xúc đang đặt ra lúc đó là giải phóng dân tộc thoát khỏi tình trạng thuộc địa và nửa phong kiến.

Con đường cứu nước của Đảng Cộng sản Việt Nam do nhà yêu nước vĩ đại Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh – lãnh tụ kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, khởi xướng với yêu cầu giương cao ngọn cờ độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đã quy tụ và phát huy cao độ truyền thống đoàn kết sức mạnh của dân tộc gắn với sức mạnh của thời đại.

90 năm qua, với nhiều hình thức và tên gọi khác nhau, song Mặt trận Dân tộc thống nhất đều nhằm một mục đích là tập hợp đoàn kết, mở rộng các tầng lớp, các cá nhân yêu nước, mở rộng hàng ngũ những người đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tạo sự phối hợp và thống nhất hành động giữa các lực lượng trong dân tộc để phấn đấu hoàn thành những mục tiêu cách mạng do Đảng lãnh đạo đề ra.

[INFOGRAPHIC] Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 – 18/11/2020)

90 năm từ Hội Phản đế đồng minh đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay - Ảnh 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Bệnh vẩy nến biến mất trong 2 ngày với một phương pháp đơn giản