Load...

75 năm cuộc tổng tuyển cử đầu tiên

Tổng tuyển cử đã đặt nền móng cho Quốc hội đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập.

Ý nghĩa lịch sử cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vẫn vẹn nguyên giá trị và được kế thừa đến tận bây giờ. Bởi đây là cuộc Tổng tuyển cử được tiến hành theo những nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất. Đó là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín để bầu ra Quốc hội để chính thức hóa về mặt pháp lý Nhà nước và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

1 ngày trước Tổng tuyển cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu để bầu Quốc hội. Khi các ứng viên Hà Nội ra mắt tại khu Việt Nam học xá, nay là khu Đại học Bách khoa, ứng viên Hồ Chí Minh tuyên bố “Làm việc nước bây giờ là hi sinh, quên lợi ích riêng mà nghĩ lợi chung”.

75 năm cuộc tổng tuyển cử đầu tiên - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I – Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946, tại Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh: hochiminh.vn

Ở thời điểm năm 1946, khi đất nước đối mặt với thù trong giặc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời những người ngoài mặt trận Việt Minh cùng đứng chung danh sách ứng cử. Động thái này cho thấy, Việt Minh luôn tôn trọng quyền tự do dân chủ của nhân dân, quy tụ người có tài, có đức gánh vác công việc nước nhà.

Thời gian có thể làm Đại tướng Nguyễn Quyết năm nay đã 100 tuổi quên đi nhiều thứ nhưng sự kiện lần đầu tiên ông tham gia bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử năm 1946, ông vẫn nhớ một cách tường minh.

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra thắng lợi khi người dân Việt Nam tự mình quyết định vận mệnh lịch sử của mình. Thông qua Tổng tuyển cử, người dân của nước Việt Nam đã bầu nên Quốc hội, Chính phủ thống nhất, ban hành một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Kể từ Quốc hội đầu tiên và đến nay nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, chặng đường 75 năm là cả một quá trình liên tục kế thừa và không ngừng đổi mới cả về tổ chức và hoạt động để Quốc hội phát huy được vai trò, vị trí là cơ quan quyền lực cao nhất và đại biểu Quốc hội là những người đại diện xứng đáng nhất cho quyền lợi và tiếng nói của cử tri và nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Bnh vẩy nến biến mất trong 2 ngày với một phương pháp n giản