Load...

50/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành tổ chức đại hội

Tại 50 đại hội đã hoàn thành: Tổng số cấp ủy viên khóa mới đã được bầu là 2.468 đồng chí, trong đó, có 798 đồng chí tham gia lần đầu, đạt 32,33%. Độ tuổi bình quân của cấp ủy là 48,89.

Tổng số ủy viên Ban Thường vụ bầu được là 704 đồng chí; trong đó: tham gia lần đầu 220 đồng chí (31,25%).

Tổng số bí thư cấp ủy bầu được là 48 đồng chí; trong đó: tái cử là 31 đồng chí chiếm (64,58%); tham gia lần đầu là 17 đồng chí chiếm (35,42%).

Kết quả từ các đại hội vừa qua cũng cho thấy tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy ở nhiều nơi đạt, vượt mục tiêu đề ra.

Cụ thể: Có 400 cấp ủy viên là nữ (16,20%), trong đó, có 27 đảng bộ đạt tỷ lệ cấp ủy nữ trên 15%. Đáng chú ý có Đảng bộ Tuyên Quang, tỷ lệ cấp ủy nữ đạt tới trên 29% cao nhất cả nước tính đến thời điểm hiện tại.

Có 167 đồng chí cấp ủy viên dưới 40 tuổi chiếm (6,76%), trong đó, có 09 đảng bộ đạt từ 10% trở lên. TP Hồ Chí Minh đạt tỷ lệ cấp ủy trẻ cao nhất 23%.

50/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành tổ chức đại hội - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt tại Đại hội.

Kết quả bầu cử tại các đại hội vừa qua cũng cho thấy, trong số cấp ủy được bầu có 273 đồng chí cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 11,06%, trong đó, Hòa Bình đạt tỷ lệ cao nhất 69%.

Một kết quả rất đáng chú ý là trình độ cấp ủy viên tại nhiệm kỳ này cao hơn nhiệm kỳ trước. Trong đó: Cấp ủy viên có trình độ thạc sỹ là 1.372 đồng chí chiếm (55,59%), tiến sỹ: là 211 đồng chí (8,54%), cấp ủy viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư là 17 đồng chí chiếm (0,68%).

Từ những kết quả trên cho thấy, một trong những thành công nổi bật của các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương vừa qua là công tác nhân sự đã được chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng và chặt chẽ. Nhờ đó mà kết quả bầu cử cơ bản theo đúng phương án nhân sự, với tỷ lệ phiếu bầu cao, đặc biệt, nhiều đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt đạt tuyệt đối 100%. 

Để có được những kết quả này, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cùng với cả hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã kịp thời tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để ban hành nhiều quy chế, quy định, chỉ thị quan trọng trong lĩnh vực này.

Đó cũng là những cơ sở quan trọng để các cấp ủy căn cứ áp dụng, thực hiện nghiêm việc rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên, nhằm chuẩn bị tốt, bảo đảm chất lượng nhân sự Đại hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Lấy (1) Cup này (Trước khi đi ngủ) và loại bỏ mỡ bụng của bạn!